Ενημέρωση

Μάθετε νέα και ειδήσεις

Νέα


Νόμος 4469 / 2017 Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών

Νόμος 4469 / 2017 Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών

Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχές του επόμενου μήνα τίθεται σε ισχύ ο Νόμος 4469 / 3.5.2017 που προσδιορίζει το πλαίσιο και την διαδικασία για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή. Με αυτό το νομοσχέδιο κατοχυρώνεται ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των συνολικών οφειλών των (βιώσιμων) επιχειρήσεων, με όλους τους πιστωτές ταυτόχρονα είτε πρόκειται για τον ιδιωτικό τομέα είτε για το Δημόσιο. Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι, μέσω της δι...


Αναδιάρθρωση & Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Αναδιάρθρωση & Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Μια 2η Ευκαιρία Μια επιχειρηματική αναδιάρθρωση & αναδιοργάνωση απαιτεί ένα προσεκτικά και λεπτομερειακά προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) το οποίο θα υλοποιηθεί από την διοίκηση με την βοήθεια του εξωτερικού συμβούλου. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια σημαντική βελτίωση του δείκτη κερδοφορίας προ φόρων (επί των πωλήσεων), αυξάνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους και μειώνοντας την επίπτωση των εξόδων διοίκησης & διάθεσης, ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκο...


Αναδιάρθρωση Χρεών - Συνέχεια

Αναδιάρθρωση Χρεών - Συνέχεια

Επιτέλους το Υπουργείο Οικονομικών αναγνώρισε ότι το θεσμικό πλαίσιο για την ρύθμιση των «κόκκινων δανείων» πρέπει να λάβει υπόψη και την φορολογική διάσταση του θέματος. Στο Άρθρο 62 του Ν 4389/16 που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα προβλέπεται ότι: «1. Η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ...


Οικονομία με μια ματιά

Οικονομία με μια ματιά

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία παρατηρούμε ότι: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το ΓΕΜΗ τις πρώτες ημέρες της φετινής χρονιάς (μέχρι 9/2) οι διαγραφές επιχειρήσεων ήταν 4.954 σχεδόν υπερδιπλάσιες από τις νέες συστάσεις 2.303 Η συνολική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για το 2015 έφτασε τα 11,05 δις. Ευρώ. Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2015 προς το Δημόσιο άγγιξαν τα 85 δις. Ευρώ έναντι 73,7 δις ευρώ στο τέλος του 2014 Στην ουσία έχουμε αποεπένδυση που οδηγεί ...


Αναδιάρθρωση Χρεών κ Υποχρεώσεων

Αναδιάρθρωση Χρεών κ Υποχρεώσεων

Με το άρθρο 10 του Νόμου υπ’ αριθμ. 4374/16 που ψηφίστηκε την 1/4/2016 δίνεται μια μικρή παράταση (έληγε την 31/3/2016) στην δυνατότητα ελάφρυνσης χρεών των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 πιο συγκεκριμένα Το Κείμενο του νόμου ‘’ Άρθρο 10. Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διάταξης του ν. 4307/2014 (Α' 246) Στο εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 60 του Μέρους Δ' του ν. 4307/2014 (Α'246) η φράση «το αργότερο μέ...


Ζητήστε την διαμεσολάβηση μας για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα σας απασχολεί.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων, εργοδότη και εργαζομένου ή και με το δημόσιο. Θα σας κατευθύνουμε πάντα στην καλύτερη δυνατή λύση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία μας παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.