Αναδιάρθρωση & Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Αναδιάρθρωση & Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων


Μια 2η Ευκαιρία

Μια επιχειρηματική αναδιάρθρωση & αναδιοργάνωση απαιτεί ένα προσεκτικά και λεπτομερειακά προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) το οποίο θα υλοποιηθεί από την διοίκηση με την βοήθεια του εξωτερικού συμβούλου.

Ο στόχος είναι να υπάρξει μια σημαντική βελτίωση του δείκτη κερδοφορίας προ φόρων (επί των πωλήσεων), αυξάνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους και μειώνοντας την επίπτωση των εξόδων διοίκησης & διάθεσης, ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της

Παρουσιάζοντας και επεξηγώντας με κάθε λεπτομέρεια το επιχειρηματικό σχέδιο στα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) διασφαλίζεται η δυνατότητα για την μελλοντική απρόσκοπτη συνεργασία με αυτά.

Ζητήστε την διαμεσολάβηση μας για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα σας απασχολεί.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων, εργοδότη και εργαζομένου ή και με το δημόσιο. Θα σας κατευθύνουμε πάντα στην καλύτερη δυνατή λύση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία μας παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.