Αναδιάρθρωση Χρεών κ Υποχρεώσεων

Αναδιάρθρωση Χρεών κ Υποχρεώσεων


Με το άρθρο 10 του Νόμου υπ’ αριθμ. 4374/16 που ψηφίστηκε την 1/4/2016 δίνεται μια μικρή παράταση (έληγε την 31/3/2016) στην δυνατότητα ελάφρυνσης χρεών των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 πιο συγκεκριμένα

Το Κείμενο του νόμου

‘’ Άρθρο 10. Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διάταξης του ν. 4307/2014 (Α' 246)

Στο εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 60 του Μέρους Δ' του ν. 4307/2014 (Α'246) η φράση «το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «το αργότερο μέχρι 3 Μαΐου 2016»’’.

Βλέπε και στις προσφερόμενες υπηρεσίες με τον 4307/2014 υπάρχει η δυνατότητα για αναδιάρθρωση Χρεών κ Υποχρεώσεων - δηλαδή αποκατάσταση βιωσιμότητας - ενεργών Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκ.

Το τρέχον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει Ρύθμιση ή/και διαγραφή μέρους των οφειλών προς την Τράπεζα μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ.

Επειδή κάθε χθες και καλύτερα να μην περιμένεις το νέο νόμο περί μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ζητήστε την διαμεσολάβηση μας για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα σας απασχολεί.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων, εργοδότη και εργαζομένου ή και με το δημόσιο. Θα σας κατευθύνουμε πάντα στην καλύτερη δυνατή λύση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία μας παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.