Προφίλ

Η Εταιρεία μας


  • Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας είναι η παροχή ποιοτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών με αξιοπιστία, εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Η σχέση με τους πελάτες μας είναι πολύ σημαντική, αλλά πρωτίστως πρέπει να είναι υπεύθυνη, και γι’ αυτό η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων γίνεται πολύπλευρα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους.

  • Η πολυετή επαγγελματική εμπειρία που διαθέτουμε στη διαχείριση επιχειρηματικών προβλημάτων σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε και να προσφέρουμε την βέλτιστη λύση ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησης σας. Οι συνεργάτες μας προέρχονται από μια σειρά διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων και όπου χρειάζεται διαμορφώνουμε μια ομάδα επαγγελματιών για να καλύψει τις δικές σας ανάγκες αποτελεσματικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας.

  • Παρέχοντας όλες τις οικονομοτεχνικές υπηρεσίες εσείς απλώς πρέπει να επιλέξετε το είδος της υπηρεσίας, την Οργάνωση, και τα πρότυπα των εργασιών που χρειάζεστε.

Ζητήστε την διαμεσολάβηση μας για οποιοδήποτε οικονομικό θέμα σας απασχολεί.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην επίλυση διαφορών μεταξύ εταίρων, εργοδότη και εργαζομένου ή και με το δημόσιο. Θα σας κατευθύνουμε πάντα στην καλύτερη δυνατή λύση βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία μας παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.