Αναδιάρθρωση & Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Αναδιάρθρωση & Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων


Μια 2η Ευκαιρία

Μια επιχειρηματική αναδιάρθρωση & αναδιοργάνωση απαιτεί ένα προσεκτικά και λεπτομερειακά προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) το οποίο θα υλοποιηθεί από την διοίκηση με την βοήθεια του εξωτερικού συμβούλου.

Ο στόχος είναι να υπάρξει μια σημαντική βελτίωση του δείκτη κερδοφορίας προ φόρων (επί των πωλήσεων), αυξάνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους και μειώνοντας την επίπτωση των εξόδων διοίκησης & διάθεσης, ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία και την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της

Παρουσιάζοντας και επεξηγώντας με κάθε λεπτομέρεια το επιχειρηματικό σχέδιο στα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) διασφαλίζεται η δυνατότητα για την μελλοντική απρόσκοπτη συνεργασία με αυτά.

Ask for our intermediation for any financial matter concerns you.

We can support you in Accounting and Fiscal matters as well as in the settlement of disagreements between partners, Employer and Employee or with the Greek state. We will address you to the best potential solution according to the current legislation.  

 

CONTACT FORM

CONTACT FORM DESCRIPTION