Νόμος 4469 / 2017 Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών

Νόμος 4469 / 2017 Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών


Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχές του επόμενου μήνα τίθεται σε ισχύ ο Νόμος 4469 / 3.5.2017 που προσδιορίζει το πλαίσιο και την διαδικασία για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή.

Με αυτό το νομοσχέδιο κατοχυρώνεται ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των συνολικών οφειλών των (βιώσιμων) επιχειρήσεων, με όλους τους πιστωτές ταυτόχρονα είτε πρόκειται για τον ιδιωτικό τομέα είτε για το Δημόσιο.

Ο στόχος του νομοσχεδίου είναι, μέσω της διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης χρεών, να συμβάλλει στην εξυγίανση των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να επιστρέψουν σε μια αναπτυξιακή πορεία.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Να συντονίσει την προετοιμασία και την συλλογή όλων των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων για την ένταξη της επιχείρησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών βάση του Ν, 4469/2017.
  • Οπου χρειάζεται την σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της επιχείρησης βάση του Ν. 4469/2017
  • Να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βάση του Ν. 4469/2017.

Ask for our intermediation for any financial matter concerns you.

We can support you in Accounting and Fiscal matters as well as in the settlement of disagreements between partners, Employer and Employee or with the Greek state. We will address you to the best potential solution according to the current legislation.  

 

CONTACT FORM

CONTACT FORM DESCRIPTION